Inspectie arbeidsmiddelen

Volgens de ARBO-wet moeten de arbeidsmiddelen op een zodanige wijze worden onderhouden dat er geen risico's voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers kunnen ontstaan. Door het (intensief) gebruik van een arbeidsmiddel kunnen door slijtage, beschadiging en veroudering gevaar ontstaan voor de gebruiker en zijn omgeving.

Door het inspecteren en keuren van het arbeidsmiddel volgens de geldende NEN- norm wordt voldaan aan de wettelijke verplichting. En wat nog veel belangrijker is, dat uw medewerkers met veilige arbeidsmiddelen werken!

Voorkom het SOS noodsignaal!

Inspectie Brandblussers:

De inspectie van alle draagbare en verrijdbare blustoestellen wordt conform de NEN 2559 en NEN 2659 normen uitgevoerd. Deze NEN- normen, verzekeraars en brancheverenigingen eisen dat inspectie van brandblussers en verrijdbare blustoestellen jaarlijks plaats moet vinden. Ook schrijven zij voor hoe de keuring moet plaatsvinden en waar deze aan moet voldoen. 

Inspectie Brandslanghaspels:

De inspectie van brandslanghaspels wordt conform NEN EN-671-3 norm uitgevoerd. Brandslanghaspels MOETEN, volgens de wet, jaarlijks geïnspecteerd worden. Dit is vanwege een vergrote kans op legionellabesmetting van het drinkwater. Daarom zit er ook op iedere bandslanghaspel een etiket met: geen drinkwater. Tijdens de inspectie van een brandslanghaspel wordt de slang, de haspel + het binnenwerk (rem systeem), de sproeikop, het debiet en de slanggeleider gecontroleerd. 

Inspectie Draagbaar Klimmateriaal:

Inspectie van trappen en ladders wordt conform de NEN 2484 uitgevoerd. Dit gebeurt door een visuele keuring. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een checklist om alle belangrijke elementen stapsgewijs te controleren. 

Werken met draagbaar klimmateriaal is risicovol, er gebeuren veel ongevallen met draagbaar klimmateriaal. Gebrek aan kennis en kunde en onderhoud van het materiaal zijn vaak de oorzaak van deze ongevallen. Door het regelmatig laten inspecteren van uw draagbaar klimmaterieel kunt u aantonen dat u “veilige” klimmaterialen beschikbaar stelt aan uw medewerkers / collega’s. 

Inspectie Rolsteigeronderdelen:

Inspectie van rolsteigeronderdelen wordt volgens de NEN-EN 1004 uitgevoerd. Dit gebeurt door een visuele keuring. Bij de inspectie wordt gebruik gemaakt van een checklist om alle belangrijke elementen stapsgewijs te controleren.

Gebrek aan kennis en kunde over het opbouwen van de steiger, maar ook defecte onderdelen zijn vaak de oorzaak van ongevallen met rolsteigers. Deze gevaren kunnen beperkt worden door het materiaal regelmatig te laten inspecteren en de bouwers en gebruikers ervan goed te instrueren over hoe een rolsteiger veilig te gebruiken. 

Maak direct een afspraak

Inspectie Elektrisch Gereedschap:

Inspectie van elektrisch gereedschap wordt volgens de NEN 3140 uitgevoerd. Dit gebeurt eerst door een visuele controle op gebreken en beschadigingen. Daarna wordt tijdens de inspectie gebruik gemaakt van meetapparatuur en een checklist om alle belangrijke elementen te controleren. Indien nodig worden kleine reparaties direct uitgevoerd. 

De ARBO-wet verplicht de werkgever om zijn medewerkers met deugdelijk elektrisch gereedschap te laten werken. Daarom moet alle apparatuur wat elektrische risico’s oplevert worden gekeurd. 

  Met behulp van onze Secutester wordt electrisch gereedschap volgens de NEN 3140 gekeurd.

Onze Inspecteurs Arbeidsmiddelen:

Onze inspecteurs arbeidsmiddelen zijn ervaren en gecerificeerd om bovenstaande inspecties uit te voeren.

Keuringstickers en certificaten:

Alle volgens de NEN- normen geïnspecteerde en goedgekeurde arbeidsmiddelen worden voorzien van een keuringssticker. Tevens wordt een certificaat met alle relevante gegevens over het arbeidsmiddel, de testresultaten en de vervaldatum van de keuring afgegeven.

           

SOSBV Materieel Beheers Programma:

SOSBV heeft een mooi en handig software programma laten ontwikkelen waarin uw gekeurde arbeidsmiddelen kunnen worden opgenomen. Dit materieel beheers programma van SOSBV geeft ruim van te voren aan wanneer een arbeidsmiddel weer gekeurd moet worden. U kunt ook zelf inloggen. U ziet dan een compleet overzicht en de status van keuringen van al uw arbeidsmiddelen. Handig voor audits van certificerende instellingen.  

   

 

Onze expertise